Zaproszenie władz na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej


Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej serdecznie zaprasza członków władz Stowarzyszenia, na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się
we wtorek 28 czerwca 2022 przy ul. Plebiscytowej 49a w Katowicach.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godz. 18:00, przewidywane zakończenie około
godz. 21:00.. Szczegółowy porządek Walnego Zebrania przesyłamy w załączniku.

W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o kontakt z Prezesem Łukaszem Kurowskim e-mail lukasz.kurowski@srk.katowice.pl