Małżonkowie i narzeczeni


Małżonkowie

Polski program Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter powstał w katowickim Duszpasterstwie Akademickim w 1977 roku. Rekolekcje małżeńskie są rekolekcjami zamkniętymi, trwającymi od godziny 18.00 w piątek do godziny 16.00 w niedzielę. Są one przeznaczone dla małżeństw sakramentalnych. W zasadzie są to rekolekcje dla dobrych małżeństw, tzn. takich, które chcą żyć w jedności, umacniać i pielęgnować swoją miłość, choć przeżywających czasem różne trudności. Uczestniczą jednak w nich również i tacy małżonkowie, dla których stanowią one przysłowiową “ostatnią deskę ratunku” lub są pomocą w ponownym odkrywaniu swojej miłości. Rekolekcje rozgrywają się wyłącznie pomiędzy małżonkami – lecz w klimacie i atmosferze wytworzonej przez grupę. Skrótowo, to intensywny kurs uczenia się, bądź rozwijania sztuki komunikacji także na płaszczyźnie uczuć, który może ułatwić wzajemne relacje w życiu codziennym i w sytuacjach ekstremalnych. Jest to praktyczne zwrócenie uwagi, podkreślenie, a czasem wręcz nauczenie zasad, które mogą być wykorzystywane przez małżonków w celu budowania porozumienia w małżeństwie i rodzinie.

Narzeczeni

Na bazie doświadczeń związanych z prowadzeniem Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter powstał w katowickim Duszpasterstwie Akademickim program bezpośredniego przygotowania do małżeństwa metodą dialogową opracowany przez kapelana i parę koordynującą Rekolekcji Małżeńskich: ks. Stanisława Puchałę i Teresę i Eugeniusza Malickich.

Są to spotkania dla narzeczonych, które odbywają się w formie 9-ciu cotygodniowych dwugodzinnych spotkań zakończonych dniem skupienia. Skrócona wersja przygotowania do małżeństwa jest również prowadzona w formie weekendowych rekolekcji zamkniętych. W spotkaniach uczestniczą oboje narzeczeni.

Czas pomiędzy spotkaniami jest także czasem dialogu na zaproponowane jako zadanie domowe tematy.