Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (koła parafialne)


Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków oraz Delegatów Kół Parafialnych, na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w sobotę 28 czerwca 2022 przy ul. Plebiscytowej 49a w Katowicach.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godz. 18:00; przewidywane zakończenie około
godz. 21:00.

W przypadku uzasadnionej zmiany Delegata, który nie został w terminie wcześniejszym zgłoszony pisemnie do Zarządu Głównego SRK AK zostanie zarejestrowany bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zebrania na podstawie pisemnego zaświadczenia z podpisem Przewodniczącego Koła Parafialnego.

W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o kontakt z Prezesem Łukaszem Kurowskim e-mail lukasz.kurowski@srk.katowice.pl .