Zaproszenie władz na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej


Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej serdecznie zaprasza członków władz Stowarzyszenia, na Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się we wtorek, 11 lipca 2023 w nowej siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kobylińskiego 4 w Katowicach (Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr1 im. bł. ks. Emila Szramka).

Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godz.17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku wystarczającej liczby delegatów na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Delegatów rozpocznie się o godz. 17.30 (drugi termin) przewidywane zakończenie około godz. 21.00.

W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o kontakt z Prezesem Łukaszem Kurowskim e-mail lukasz.kurowski@srk.katowice.pl

Do zobaczenia                                                          

Szczęść Boże                                                                                         

Za Zarząd Główny

Łukasz Kurowski