Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (koła parafialne)


Delegaci na Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków oraz Delegatów Kół Parafialnych, na Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się we wtorek 11 lipca 2023 w nowej siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kobylińskiego 4 w Katowicach (Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr1 im. bł. ks. Emila Szramka).

Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godz. 17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku wystarczającej liczby delegatów na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Delegatów rozpocznie się o godz. 17.30 (drugi termin) przewidywane zakończenie około godz. 21.00.

W przypadku zmiany Delegata prosimy o informację zwrotną z podaniem imienia
i nazwiska Delegata oraz koła, z którego został wybrany. Jednocześnie informujemy, że Delegat, który nie został w terminie wcześniejszym zgłoszony pisemnie do Zarządu Głównego SRK AK zostanie zarejestrowany bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zebrania na podstawie pisemnego zaświadczenia z podpisem Przewodniczącego Koła Parafialnego.

W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o kontakt z Prezesem Łukaszem Kurowskim e-mail lukasz.kurowski@srk.katowice.pl .

Do zobaczenia                                                          

Szczęść Boże                                                                                         

Za Zarząd Główny

Łukasz Kurowski