Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (koła parafialne)


Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Delegatów Kół Parafialnych, na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie, które odbędzie się we wtorek 16 czerwca 2020.
Ze względu na trwający stan pandemii w trosce o zdrowie i życie delegatów Walne Zebranie odbędzie się za pomocą informatycznych środków łączności. Stosowna aplikacja i sposób logowania zostaną państwu przekazane poprzez email.
Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godz. 17.30, przewidywane zakończenie około godz. 19.00. Szczegółowy porządek Walnego Zebrania przesyłamy w załączniku.
W przypadku uzasadnionej zmiany Delegata, który nie został w terminie wcześniejszym zgłoszony pisemnie do Zarządu Głównego SRK AK zostanie zarejestrowany bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zebrania na podstawie pisemnego zaświadczenia z podpisem Przewodniczącego Koła Parafialnego.
W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Prezesem Szymonem Bratkiem e-mail zarzadsrk@gmail.com .
Do zobaczenia
Szczęść Boże