Zaproszenie władz na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej


Katowice dnia 26 maja 2020


Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza członków władz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie, które odbędzie się we wtorek 16 czerwca 2020 r.
Ze względu na trwający stan pandemii w trosce o zdrowie i życie delegatów Walne Zebranie odbędzie się za pomocą informatycznych środków łączności. Stosowna aplikacja i sposób logowania zostaną państwu przekazane poprzez email.
Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godz.17.30, przewidywane zakończenie około godz. 19.00. Szczegółowy porządek Walnego Zebrania przesyłamy w załączniku.
W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Prezesem Szymonem Bratkiem e-mail zarzadsrk@gmail.com .
Do zobaczenia
Szczęść Boże