Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Katowic 11 czerwca 2017 r.


Po raz pierwszy maszerowaliśmy w Katowicach w 2012 roku. Tegoroczny Marsz poprzedziła Msza św. odprawiona o godz. 10.30 w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach w intencji poszanowania życia i rodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla uczestników Marszu. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniły połączone schole dziecięco-młodzieżowe z Chorzowa, Miasteczka Śląskiego i Ornontowic. Homilię wygłosił ks. dr Zdzisław Brzezinka dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej a dary ołtarza zaniosła 5-osobowa rodzina Siedlaczek z Ornontowic. We Mszy św. wzięło udział ok. 800 osób. Następnie, na stopniach archikatedry, JE Ks. Abp Wiktor Skworc udzielił błogosławieństwa uczestnikom marszu.

Wielobarwny kilkusetosobowy pochód przeszedł ulicą Wita Stwosza, przez plac Karola Miarki i ulicą Tadeusza Kościuszki do Parku Kościuszki, gdzie na Łączce Koncertowej było uroczyste zakończenie Marszu, a następnie piknik rodzinny. Na czele Marszu szli Rycerze Kolumba, a za nimi Orkiestra Dęta Katowice, która przygrywała maszerującym. Uczestnicy nieśli chorągiewki, baloniki oraz transparenty i flagi z tekstami promującymi rodzinę oraz ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wyróżniał się olbrzymi transparent z napisem „RODZINA SIŁĄ NARODU” niesiony przez młodych ludzi.

Organizator Marszu Adam Wierzbicki, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, czytał okolicznościowe teksty przekazywane maszerującym przez głośniki.

Po przyjściu na Łączkę Koncertową, gdzie została ustawiona scena, ostatnie swoje utwory zagrała Orkiestra Dęta Katowice, po czym Adam Wierzbicki powitał wszystkich przybyłych. Zakończenie Marszu w Parku Kościuszki oraz piknik rodzinny prowadził dr Antoni Winiarski, przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej.

Łukasz Fenisz, prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej zaprezentował wynik trzeciej edycji akcji „Pieluszka dla Maluszka”. W 2017 roku zebrano 54 297 sztuk pampersów, które podarowano rodzinom z Rybnika, Paniówek, Rudy Śląskiej, Katowic, Tychów i in. Otrzymały je również Schronisko Przytulisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Rybniku, Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej, Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci w Tychach, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej oraz rodziny ze „Światła w familoku”.

Zebrane zostały także chusteczki, ubranka oraz kosmetyki dla niemowląt. Każda rzecz trafiła do potrzebujących osób.

Następnie głos zabrał wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, który przykazał życzenia od prezydenta Katowic Marcina Krupy oraz podkreślił znaczenie Marszu dla pozytywnego postrzegania rodziny .

Na pikniku rodzinnym wystąpiły zespoły: Zespół Tańca Nowoczesnego Galaxy z MDK „Południe” pod kierunkiem Weroniki Hadalskiej, Mażoretki „Akcent” z MDK „Ligota” prowadzone przez Małgorzatę Gębalę i Julię Szczotok oraz Zespół Eminence z MDK „Koszutka” Filia „Dąb” – na perkusji grał pan Zbigniew, a na klawiszach pan Marian. Jednocześnie młodzi uczestnicy bawili się w strefie gier i zabaw. Gry i zabawy przygotowali Hanna i Sławomir Adamczykowie z Ornontowic, a nad całością czuwały siostry Adrianna AMI z Chorzowa i Michaela AMI z Ornontowic. Piknikowi towarzyszyła wystawa w obronie poczętych dzieci.

Patronat honorowy nad Marszem sprawowali JE Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc i Prezydent Katowic Pan Marcina Krupa.

Organizatorami Marszu byli Związek Górnośląski i Organizacje wchodzące w skład Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Katowickiej, Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Rycerze Kolumba i Zakon Maltański. W organizację Marszu, podobnie jak w latach ubiegłych, włączyło się miasto Katowice. Patronami medialnymi byli Gość Niedzielny, Radio eM oraz Telewizja Silesia TVS.

Przy Łączce Koncertowej zainstalowało się plenerowe studio TVP3.W 50-minutowym programie w ramach „Głosu Regionów”, który prowadziła red. Alicja Popiel, łączono się z Warszawą, Olsztynem i Toruniem. W programie wypowiadały się rodziny – Marta i Paweł Mierzyńscy z pięcioma synami oraz Katarzyna i Tomasz Turczykowie z dwoma synami a także osoby wskazane przez organizatorów Marszu, jak również dwie panie zaproszone przez producenta programu, których wypowiedzi nie miały wiele wspólnego z Marszem dla Życia i Rodziny.

Marsz i piknik rodzinny przebiegał w miłej atmosferze, przy ładnej słonecznej pogodzie. Z uczestników Marszu promieniowała radość z bycia rodziną opartą na wyznawanych wartościach. Cieszymy się z tego, że Konstytucja RP w Rozdz. I. Art. 18 stwierdza: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

Bliska jest nam definicja rodziny podana w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2202:

Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę.

Tegoroczne hasło „Czas na rodzinę!” wyraża przekonanie, że silne rodziny są gwarancją rozwoju Polski a także stanowi zachętę do pielęgnowania więzi rodzinnych.

Do zobaczenia za rok!

Antoni Winiarski

Link do fotorelacji/zdjęć z Marszu w Katowicach:

https://photos.google.com/share/AF1QipNKxN_8AXo1Sy_kemhCK4UUfBSQTs8dFAhzLDI2v0mEdFgN5OYziOCBfJJ7Kovuww?hl=pl&key=VG5kQWt6RTZpNUhKRENVMktNTUtmWnRuWWhwdnNB