Sprawozdanie z działalności Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Katedrze p.w. Chrystusa Króla w Katowicach za kadencję 2015 – 2018


Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Katedrze p.w. Chrystusa Króla w Katowicach spotykało się tradycyjnie co miesiąc (za wyjątkiem lipca i sierpnia), a czasem częściej.

Tradycyjnie odbyły się spotkania kolędowo-opłatkowe lub adwentowe oraz Msze św. w intecji Stowarzyszenia.

W spotkaniach Koła uczestniczy około 20 osób. Jest grupa osób, która przychodzi na wszystkie spotkania i taka, która uczestniczy w niektórych.

Zdecydowana większość członków Koła to uczestnicy Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter a także przygotowania do małżeństwa metodą dialogową. Są wśród nich także pary małżeńskie spotkane w Poradni Życia Rodzinnego i inni.

W ramach pracy podjęliśmy następujące tematy:

 • rozważania na temat Wyznania Wiary,
 • Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka Amoris Leatitia – dzielenie się przemyśleniami,
 • Encyklika Ojca Świętego Franciszka Lumen Fidei – rozważanie kolejnych rozdziałów,
 • wybrane zagadnienia z Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Evangelii Gaudium,
 • analiza listu o wychowaniu (KEP),
 • znamiona Kościoła wykład formacyjny,
 • wierność– czym jest i jak ją realizować na co dzień,
 • analiza dokumentów II Synodu,
 • list Ojca Świętego przed Jubileuszem Miłosierdzia
 • list Apostolski Ojca Świętego Franciszka Misericordia et misera
 • analiza fragmentów encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI Deus caritas est.
 • rozważanie fragmentów encykliki Spe salvi, Encyklika o nadziei 
 • rozważanie encykliki Caritas in veritate (Miłość w Prawdzie)
 • zapoznanie się z Orędziem Benedykta XVI na Wielki Post,
 • dzielenie się przemyśleniami na temat listu Chrześcijański kształt patriotyzmu (Dokument Konferencji Episkopatu Polski)
 • analiza listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski poświęconego kwestiom ekologicznym (2018)

Kontynuowaliśmy pomoc rodzinie zastępczej z terenu naszej parafii. Organizowaliśmy i prowadziliśmy a także uczestniczyliśmy w Marszu dla Życia i Rodziny, Drodze Krzyżowej ulicami Katowic, nabożeństwach okolicznościowych i dniach skupienia.

Członkowie koła włączają się w prace Zarządu Głównego i doraźną pomoc (np zorganizowanie spotkań kolędowych, walnego zgromadzenia, dni skupienia, Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców), a także w pomoc przy prowadzeniu Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter i Przygotowania do małżeństwa metodą dialogowa zarówno w formie stacjonarnej 9cio tygodniowej jak i wyjazdowej w formie rekolekcji zamkniętych.

Aktywnie wspomagaliśmy pracę naszych Szkół.

Braliśmy udział w prowadzeniu zajęć przygotowujących młodzież do Sakramentu Bierzmowania (par. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej).

Prowadziliśmy wykład i zajęcia warsztatowe dla małżonków („ku szczęśliwemu małżeństwu” w par. św. Mikołaja w Wilczy).

Wśród rodzin członków naszego Koła i za ich pośrednictwem wśród ich znajomych w dalszym ciągu trwa modlitwa rozpoczęta przy Ikonie Świętej Rodziny.

Na spotkania przychodzą także Osoby, które formalnie nie należą do Stowarzyszenia.

Chcemy kontynuować w naszych rodzinach modlitewne spotkania w intencjach Kościoła, naszych rodzin, Rekolekcji Małżeńskich i innych spraw aktualnych lub nam powierzonych.

Chcemy także bardziej zintegrować i powiększać Koło.